Visie

Elk kind moet kunnen opgroeien in een pleeggezin of gezinshuis als dit thuis niet meer gaat. Het moet niet uit maken van welke organisatie het kind komt. Maar dat er een match is tussen Gezinsboerderij “Kom Maar” en het kind. En het kind moet zich veilig  kunnen voelen en vandaar uit zich kunnen ontwikkelen in zijn/haar eigen tempo en verlangen.